واگذاری پروانه داروخانه فعال

تاریخ اعلام اگهی:

واگذاری پروانه داروخانه فعال در نمک آبرود

فروش نقدی

6 ماهه اول سال 45 تا 50م

6 ماهه دوم سال 15م

بیمه 10م

دارای دو داروخانه اقماری با فروش 15م

شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی سایت توسط دیجیتال مارکتینگ مای کاستومر