سهام داروخانه بیمارستان

سهام داروخانه بیمارستان در شمال غرب ۷سهم از داروخانه واگذار میشود قیمت ۳۰میلیارد اطلاعات و جزییات بیشتر فقط حضورا @farmabank Www.pharmabank.ir ۰۹۱۹۰۲۹۹۷۴۶

پروانه داروخانه فعال در تهران

اکازیون داروخانه تازه تاسیس محدوده انقلاب با گذر عالی با پیش بینی فروش ٢٠م تومان روزانه با دکوراسیون بسیار شیک اجاره چهار ساله اجاره ملک :پیش٢٠٠م و ماهی ١٠م قیمت : ١/۶٠٠م ۴۴٠٠٨۵۶٨