سهام داروخانه بیمارستان

سهام داروخانه بیمارستان در شمال غرب ۷سهم از داروخانه واگذار میشود قیمت ۳۰میلیارد اطلاعات و جزییات بیشتر فقط حضورا @farmabank Www.pharmabank.ir ۰۹۱۹۰۲۹۹۷۴۶

سهام داروخانه بیمارستان

سهام داروخانه بیمارستان در شمال غرب ۱سهم از چهارسهم از داروخانه واگذار میشود قیمت ۸میلیارد اطلاعات و جزییات بیشتر فقط حضورا @farmabank Www.pharmabank.ir ۰۹۱۹۰۲۹۹۷۴۶