پروانه داروخانه فعال در اطراف کرمانشاه

تاریخ اعلام اگهی:

۴ دانگ از پروانه داروخانه فعال در اطراف کرمانشاه
فروش ۶ ماه اول: ١١-١٠م
فروش ۶ ماه دوم:١۴-١١م
بیمه: ۴٠م
اجاره ملک : پیش ١٠م و ماهی ٣/۶٠٠
واگذار می گردد
۴۴٠٠٨۵۶٨
@farmabank
Www.pharmabank.ir

شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter

طراحی سایت توسط دیجیتال مارکتینگ مای کاستومر